Disclaimer www.anne-jitske.com

anne-jitske.com (Kamer van Koophandel: 30278736), hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot www.anne-jitske.com en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

anne-jitske.com behoudt zich daarbij het recht op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

anne-jitske.com spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan anne-jitske.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten liggen bij anne-jitske.com.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van anne-jitske.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.